תקנון

סיכום תנאי השימוש ושמירת הפרטיות של אתר cuponimcoil.co.il. (התנאים המלאים ראה בהמשך).

כתנאי לרכישה באמצעות אתר cuponimcoil.co.il אתה מאשר שליחה של הודעות דוא"ל בנושאים הקשורים לפעילות האתר כגון הטבות, מבצעים נושאים מנהלתיים ושיווקים. . ניתן לשלוח בקשת הסרה מרשימת התפוצה שלנו בכל עת על-ידי לחיצה על הקישור - "unsubscribe" המופיע בתחתית הודעות הדוא"ל שלנו.

בעת ביצוע קניה והזמנה באתר cuponimcoil.co.il, אנחנו רוכשים את המוצרים שבחרתם, בכפוף לקיום התנאים שהובאו בעת הצעת העסקה. העיסקה כפופה למגבלות הספציפיות של הספקים השונים ע"פ התנאים המצוינים בהצעת העסקה, או תנאים המובנים מאליהם במקרה של עסקאות מסוג זה.

לצורך רכישת קופון הנחה יש לפתוח חשבון באתר cuponimcoil.co.il. פתיחת חשבון תאפשר לך לצפות בפרטי הרכישות שביצעת, קבלת הודעות מערכת לגבי רכישות קיימות ועתידיות ושמירת פרטי המשתמש שלך לצורך זיהוי ברכישות עתידיות.

אתר cuponimcoil.co.il איננו אחראי על שירותים או מוצרים הניתנים להחזרה – cuponimcoil.co.il איננו אחראי על מוצרי הספקים המוצעים באתר בכל הקשור לאיכות, בטיחות, נצילות, או כל היבט אחר של המוצר או השירות אותו הציע הספק. בנוסף cuponimcoil.co.il אינו אחראי על כל נזק או פציעה שתיגרם לך כתוצאה משימוש במוצר אותו מציע הספק לרבות נזקים ופציעות הקשורות לספקים המציעים פעילויות בסיכון כגון צלילה, נסיעה אתגרית וכו..


קבלת התנאים

כשימוש באתר cuponimcoil.co.il מהווה הסכמה שלך לתנאים שנקבעו בתקנון ותנאי השימוש של האתר, במידה ואינך מסכים לתנאים הרשומים (להלן: "תנאי השימוש" ), אנא אל תשתמש באתר או בשירותים שלנו.

cuponimcoil.co.il שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות לפי ראות עינינו ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אנו מציעים לכם לעיין מחדש מדי פעם בהודעה זו ,הכוללת את תנאי השימוש שלנו ובמדיניות הפרטיות, על-מנת להתעדכן בשינויים אפשריים.

כמו כן, עם כניסתך לאתר cuponimcoil.co.il והשימוש בו, אתה מסכים גם למדיניות הפרטיות, ולכל שינוי בו שיכול להשתנות בעתיד

הרשמה לניוזלטר

הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או השירותים הנוספים המוצעים על ידי מפעיליו וכל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר או מפעיליו ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות:

(א) משלוח לכתובת המגורים שלך;
(ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת;
(ג) הודעות מסרים קצרים,
בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS);
(ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.
תנאי שימוש

cuponimcoil.co.il מספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל באינטרנט ("הרשת") על-ידי cuponimcoil.co.il וכולל - שירותי מידע, תכנים ואפשרויות לביצוע עסקאות המוצעות על ידי ספקים שונים. cuponimcoil.co.il שומר לעצמו את הזכות לשנות, להוסיף או להפסיק כל סוג של פעילות או דרך הפעלה של cuponimcoil.co.il , ובכלל זה, אך לא מוגבל , לתכנים, שעות זמינות וציוד הדרוש לצרכי גישה או שימוש.


זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר cuponimcoil.co.il, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.

כל תוכן האתר (מידע ו\או תצוגה) הוא בבחינת קניינה הבלעדי של cuponimcoil.co.il.


סמכות ביטולים מצד cuponimcoil.co.il

אתר cuponimcoil.co.il רשאי לבטל הסכם זה בכל עת. מבלי להגביל את זכות cuponimcoil.co.il כאמור, cuponimcoil.co.il שומר לעצמו את הזכות לסגור או לבטל באופן מיידי חשבונות משתמש, חשבונות ספק, סיסמאות ואת זכות השימוש באתר cuponimcoil.co.il למשתמשי קצה מסוג כל שהוא במידה שננקטו פעולות אשר cuponimcoil.co.il, על-פי שיקול דעתו או בעליו, מחשיב כעברה על תקנון האתר או תנאי השימוש, או במקרה של הפרה על-ידי משתמש הקצה שהינו צד בהסכם זה.


ביטול עסקה על-ידי משתמשי הקצה

1. ביטול עסקה עוד בטרם אישורה - במידה ונרשמתם לעסקה כלשהי באתר ואחר כך התחרטתם, עוד בטרם העסקה אושרה, תוכלו לבטל את השתתפותכם בעסקה באתר, דרך עמוד החשבון שלכם.

2. במידה וביטול העיסקה נעשה לאחר אישורה והשלמתה ניתן יהיה לבטלה רק ע"י פנייה ישירה לאתרcuponimcoil.co.il בטלפון, במייל או דרך
טופס יצירת הקשר באתר. ביטול העיסקה יהיה בכפוף למתן סיבה הגיונית וסבירה.

3. רוכשי שוברים באתר רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן') והתקנות שהותקנו על פיו. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך. חברת גרופ תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בביטול העסקה בטווח 14 יום למעט ההגבלות שצויינו לעיל.

4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
-לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
-לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995
-טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
-טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

5. -דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 10 שקלים כולל מע"מ ללא תלות בגודל העסקה. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי גרופ. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן גרופ יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

סימנים מסחריים

cuponimcoil.co.il. הינו סימן מסחרי של cuponimcoil.co.il כל הזכויות הקשורות לסימן מסחרי זה שמורות בזאת במפורש. באם לא צוין אחרת, כל יתר הסמנים המסחריים המופיעים באתר cuponimcoil.co.il, הנם בחזקת רכוש בעליהם.


תכנים מטעם צד ג'

cuponimcoil.co.il הנו מפיץ (ולא מוציא לאור) של תכנים המסופקים על-ידי צד ג'. דעות, עצות, הצהרות, שירותים, הצעות, או כל מידע או תוכן אחר המועבר או הנגיש באמצעות צד ג' הוא מטעם הכותבים או המפיצים ולא מטעם cuponimcoil.co.il.
cuponimcoil.co.ilאיננו ערב לנכונות התכנים, לשלמותם או למידת יעילותם ואף לא להתאמת המוצרים למטרות ספציפיות כלשהן.

cuponimcoil.co.il מכיל קישורים לאתרי צד ג' של ספקי תוכן אחרים. קישורים אלו מובאים לנוחיות הלקוח ולא מהווים אישור מטעם cuponimcoil.co.il לנכונות התכנים באותם אתרי צד ג' ואין cuponimcoil.co.il כל אחריות או מעורבות הקשורה בתכנים או בנכונות החומרים המופיעים באתרי צד ג' אלו.

בכל שאלה לגבי התכנים המופיעים באתרי צד ג' יש לפנות לצד ג' ישירות.


פרטי משתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ ; שם פרטי ; שם משפחה ; שם חברה ;טלפון; יישוב ; , מיקוד ; דואר אלקטרוני ; פרטי תשלום. אין להכניס פרטים כוזבים. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר cuponimcoil.co.il


תשלום עבור מוצרים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי הדין הישראלי, אלא אם צוין אחרת במפורש,


רכישה

רכישה ואישור עיסקה דרך האתר מחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר ע"פ המחיר והתנאים הרשומים באתר cuponimcoil.co.il

חיוב העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי בלבד, במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את בקשת התשלום או חלקה תבוטל הזכות שלך לקבלת העיסקה ותחוייב בדמי ביטול.

תנאי מכירה

הזמנת קופון הנחה דרך האתר מהווה אישור לרכישת השוברים שבחרתם בתנאים המצוינים מטה.


תנאים נוספים

כל שוברי ההנחה באתר cuponimcoil.co.il הנם שוברים שיווקיים אשר מוצעים ללקוחות מתחת לערך הנקוב שלהם והנם כפופים לתנאים שלcuponimcoil.co.il , מסעדה, או ספק השרות או המוצרים המשתתפים.

מחזיק ומנפיק השוברים למסעדות הספציפיות הוא המסעדה. מחזיק ומנפיק השוברים המסחריים הוא ספק השרות הסוחר. כמחזיק והמנפיק של השובר, המסעדה ו/או ספק השרות נושאים באחריות מלאה לכל פגיעה, מחלה, נזיקין, תביעות, התחייבויות והוצאות של הלקוח הנגרמים במלואם או בחלקם על-ידי המסעדה או ספק השרות.

אתר גרופ לא יוכל לתת מענה שיפוי או פיצוי בכל פנייה הקשורה לטיב השרות, מועד אספקת המוצר, טיב המוצר, תוקף המוצר וכדומה הניתנים ע"י הספק.

תנאיcuponimcoil.co.il נוספים

בקרוב ! "חבר מביא חבר"

" חבר מביא חבר" - אדם שביצע רכישה ראשונה באתר בתוך 72 שעות מלחיצה על "לינק ההפניה", יזכה את החשבון של שולח אותו אדם ב - 10 ש"ח, הניתן למימוש ברכישות עתידיות באתרcuponimcoil.co.il, תוך שלושה חודשים .

למען הסר ספק מובהר, כי המשתמש יהיה זכאי לסכום הזיכוי פעם אחת בלבד עבור כל גולש מזכה, וכי המשתמש אינו זכאי לשום סכום שהוא בעבור רכישות נוספות שיבצע, בכל זמן שהוא, גולש שכבר זיכה את המשתמש בגינו בסכום בונוס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המשתמש זכאי לסכום בונוס על כל גולש מזכה חדש שיבצע רכישה ע"פ התנאים האמורים, ובלבד שזו רכישתו הראשונה באתר.

ל cuponimcoil.co.il הזכות לשנות את גובה סכום הבונוס ובלבד שתפרסם על כך הודעה באתר.

cuponimcoil.co.il אינו אחראי לתקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני המעקב הנוגעים לקישור הייחודי, שלא בוצעה בזדון. עם זאת יעשה כל מאמץ לשחזר נתונים אלו על מנת שיכלו המשתמשים לממש את זכותם לכסף הנצבר בחשבונם האישי באתר.

התמונות המוצגות באתר ובהודעות דואר אלקטרוני אשר נשלחים ע"י אתר cuponimcoil.co.il הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את cuponimcoil.co.il.

cuponimcoil.co.il לא ישא באחריות לפעילויות בלתי חוקיות על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

cuponimcoil.co.il שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל מכירות על פי שיקול דעתו, תוך החזרת כספים שהתקבלו ממשתמשי קצה, שלא היה בידם להוציא לפועל את הרכישה.


סמכות שיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של סכסוך שעשוי להתעורר או מחלוקת כלשהי- תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון במחלוקת.